Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Inšpekcija dela – Kmalu nova tematska številka Delavske enotnosti

Kaj?

Nov mesec, nova tematska številka Delavske enotnosti pred vrati: tokrat se bomo posvetili novi aktualni temi, in sicer bomo zagrizli v področje inšpekcije dela, s čimer se pri svojem sindikalnem delu, pa tudi nasploh kot delavke in delavci, prej ali slej srečamo vsi.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »Inšpekcija dela« bo izšla 18. aprila 2024.

Zakaj?

Brez inšpekcijskega nadzora, opozarjajo kritični glasovi, so predpisi, zakonodaja, pravilniki, uredbe ipd. zgolj (mrtva) črka na papirju. Pogosto je klic na pomoč delovni inšpekciji namreč edino, kar ostane delavki oziroma delavcu, ki je delodajalca zaman opozarjal na svojo stisko oziroma težavo. Zato velja poznati zakonsko podlago, pa njena pooblastila in sankcije, inšpekcije dela, pa tudi druge vrste inšpekcijskega nadzora, povezanega s svetom dela; zato velja izvedeti več o delovanju Inšpektorata Republike Slovenije za delo; zato se je treba vprašati, kako okrepiti njegovo delovanje; prav tako ni odveč vedeti, kako narediti prijavo kršitve na inšpektorat, kaj počne Evropski organ za delo in podobno. Vsemu temu, pa še čemu vmes, se bomo aprila torej posvetili v novi tematski številki Delavske enotnosti.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 12. aprila 2024.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.


Ne spreglejte

Letos in lani so izšle naslednje tematske številke:

Izgorelost, marec 2024

Ko se poglobimo v problematiko izgorelosti, sindroma, ki nastaja kot posledica neuravnanega kroničnega stresa na delovnem mestu z značilnim občutkom izčrpanosti, mentalne odmaknjenosti od posameznikovega dela ter zmanjšane poklicne učinkovitosti, se težko znebimo občutka, da so izgoreli praktično povsod, kamor pogledamo.

Z izgorelostjo se lahko v svetu hitrega tempa, dolgih delavnikov in visoke delovne intenzivnosti lahko sreča kdorkoli od nas, ne glede na to, v kateri panogi dela oziroma kakšen poklic opravlja. In če o izgorelosti ponavadi pripovedujejo razni vplivneži, je vendarle čas, da o njej kaj pove tudi Delavska enotnost.

V tematski številki smo se tako dotaknili različnih vidikov izgorelosti, opredelili pojav, dejavnike tveganja ipd., se vprašali o ukrepih za njeno preprečevanje in o tem, zakaj je postala vsepovsod razširjena bolezen našega časa. Ves čas pa smo imeli pred očmi tudi to, da gre izgorelost obravnavati kritično kot družbeni problem in ne (zgolj) kot individualno težavo posameznika oziroma posameznice.

Vabljeni k branju!

Cena za članice in članice sindikatov dejavnosti ZSSS je 2,3 evra, za nečlane in podjetja pa 10 evrov.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Vejice, pike … in vse vmes, november 2023

 

Življenja in dela si človek ne more predstavljati brez takega ali drugačnega komuniciranja, torej sporočanja oziroma sporazumevanja z drugimi v najširšem pomenu besede. Gre tudi za ključni element delavskega boja in sindikalnega dela kot takega, saj pri njem nenehno komuniciramo – z našim članstvom, z delodajalsko stranjo, s širšo javnostjo …

V tematski številki smo preverili, kako komuniciramo kot sindikati, delavstvo, pa tudi kot posamezniki in posameznice, in sicer na več ravneh. Od splošnih vpogledov o tem, zakaj je pomembno, kako komuniciramo in pišemo – zakaj sta važni jasnost in razumljivost, kako je s tujkami, slengom ipd. – in kako, kdaj, na kakšen način itn. se nasploh izražamo sindikati, do tega, kako (na)pisati besedila različnih »sindikalnih žanrov«, kot so denimo vabilo na novinarsko konferenco, izjava za javnost, dopis, objava na spletni strani oziroma na družbenih omrežjih, in do hitrega vpogleda v nekaj najpogostejših slovnično-jezikovnih »zagat«, kot je pravilno postavljanje vejic, pravilna uporaba velikih začetnic, pravilna raba glagolov, izogibanje kalkom oziroma besednim zvezam, prevedenim oziroma dobesedno navedenim iz drugih jezikov …

Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Ročno premeščanje bremen, oktober 2023

4. avgusta 2023 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno nekaj pomembnega.

In sicer novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, s katerim bo nadomeščen zastareli predpis iz leta 2005 in s pomočjo katerega bo končno mogoče učinkovitejše preprečevanje mišično-kostnih obolenj zaradi preobremenitev delavk in delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Omenjene obremenitve so sicer najpogostejši razlog ne le bolniške odsotnosti z dela, ampak tudi delovne invalidnosti.

V tej tematski številki z različnih zornih kotov predstavljamo novi pravilnik – v prvi vrsti pa smo se osredotočili na to, kako naj delavski zaupniki in zaupnice za varnost in zdravje pri delu sodelujejo pri delodajalčevem novem ocenjevanju tveganj pri ročnem premeščanju bremen.

Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Umetna inteligenca v svetu dela, september 2023

Živimo v času, ko je umetna inteligenca skozi velika vrata vstopila v naš vsakdan in svet dela. Priča smo vedno hitrejšemu in vedno obsežnejšemu napredku digitalne tehnologije, ki spreminja to, kako delamo, komuniciramo in živimo. Umetna inteligenca je postala gonilna sila omenjene digitalne preobrazbe, vendar se ob njenem razmahu pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki zahtevajo našo pozornost.

V pričujoči tematski številki Delavske enotnosti raziskujemo, kako razcvet tovrstne tehnologije spreminja naše službe in poklice, delavske pravice in nasploh naš svet dela.

Vse to in še mnogo več. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Različni obrazi »outsourcinga«, junij 2023

Pišemo o zloglasnem outsourcingu oziroma o dobro znani in žal tudi pri nas vedno bolj razširjeni praksi naročanja izvajanja določene dejavnosti ali dela dejavnosti pri zunanjih izvajalcih.

Zakaj je pomembno razmišljati o outsourcingu? Ker ta v veliki večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki delujejo oziroma so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Ker se zelo pogosto poslabšajo tudi pogoji dela in poveča število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Ker gre za prakso, s katero se srečujemo v številnih panogah in dejavnostih. In ker gre na koncu dneva za ultimativno delavsko oziroma sindikalno vprašanje.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Delavsko gibanje skozi čas, maj 2023

Od industrijske revolucije, prvih nezakonitih delavskih organizacij iz 18. stoletja, od časa, ko so veliko delali tudi otroci, od boja za osemurni delovnik, burnih delavskih protestov v ZDA, na podlagi katerih danes prvega (in pri nas tudi drugega) maja praznujemo praznik dela, do širše uveljavitve številnih delavskih pravic v Evropi oziroma na Zahodu po drugi svetovni vojni, do vzpona neoliberalizma in današnjega razmaha prekarnih, negotovih, nestabilnih, nestalnih oblik dela … – pot delavskega boja je dolga in ovinkasta. In če kot delavke in delavci ne bomo poznali svoje preteklosti, se bomo težko spopadli tudi z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.

Zato smo pripravili tematsko številko Delavske enotnosti, v kateri smo popisali izbrana poglavja iz bogate zgodovine delavskega gibanja. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Poklicne bolezni, april 2023

Pišemo o poklicnih boleznih oziroma o novemu pravilniku o poklicnih boleznih, ki smo ga po dobrih tridesetih letih različnih sindikalnih prizadevanj ter aktivnosti nedavno končno dobili in je začel veljati 1. maja 2023. Poklicno oboleli delavci in delavke tako lahko po novem vendarle uveljavijo svoje pravice.

V tej tematski številki smo torej podrobno popisali novi pravilnik, natančno pogledali, kaj vse prinaša, preučili postopek in konkretne korake same prijave poklicne bolezni, se pogovarjali s sindikati dejavnosti ZSSS o najpogostejših poklicnih boleznih v različnih dejavnostih in poklicih in se poglobili v druge pomembne vsebinske poudarke.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Zakaj je dobro biti del sindikata, marec 2023

Pobliže smo pogledali, zakaj je dobro biti član oziroma članica sindikata, in sicer v najširšem pomenu besede – od popisa različnih ugodnosti, ki smo jih deležni, ko postanemo del članstva, do bolj aktivističnega delovanja in angažmaja, ki je za sindikalizem seveda bistveno.

Vse to se nam je zdelo potrebno popisati tudi zato, ker nam med vsakdanjimi sindikalnimi, delavskimi boji in aktivnostmi pogosto zmanjka časa, da bi vdihnili, se ozrli na svoje delo in na vse doseženo. Vedno znova pač velja ponoviti, kdo smo in kaj vse počnemo. Obenem pa ne smemo nikoli pozabiti, zakaj je tako nujno biti del sindikata, saj na tem stojimo ali pademo. Saj vsi vemo, da smo le skupaj močnejši, kajne?

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Bolniška odsotnost, februar 2023

Lotili smo se tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas: raziskujemo in pišemo o bolniški odsotnosti.

Bolniška odsotnost je nekaj, čemur se vsi, ki delamo, tako ali drugače težko izognemo, slej ko prej nas doleti v taki ali drugačni obliki. Zato je treba poznati svoje pravice, pa aktualne predpise, postopke, zakonodajo ter odgovore na različne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri tem … Od poklicnih bolezni in delovnih nesreč do zaposlitvene ter poklicne rehabilitacije, od pravne prakse od prezentizma in absentizma ipd. – področij in vsebin, na katera se je treba ozreti, je veliko.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več tematskih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši spletni trgovini ZSSS.