Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Sindikati dejavnosti

INDUSTRIJSKI SINDIKATI

KNG – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-kng.si
01/ 43 41 215
kng@sindikat-zsss.si

KŽI – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.kzi-sindikat.si
01/ 43 41 235
kzi@sindikat-zsss.si

SDE – Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-sde.si
01/ 43 41 291
sde@sindikat-zsss.si

SDGD – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sdgd.si
01/ 43 41 220
sdgd@sindikat-zsss.si

SKEI – Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.skei.si
01/ 3000 900
skei@sindikat-zsss.si

SLGS – Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.slgs.si
01/ 43 41 234
01/ 43 41 248
slgs@sindikat-zsss.si

STUPIS – Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-stupis.si
01/ 300 08 41
stupis@sindikat-zsss.si

 

SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-glosa.si
01/ 43 41 294
glosa@sindikat-zsss.si

SDOS – Sindikat državnih organov Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 41 260
sdos@sindikat-zsss.si

SMO – Sindikat ministrstva za obrambo
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
sindikatmors.si
darko.milenkovic@sindikatmors.si

SPGS – Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 246
spgs@sindikat-zsss.si

SZSSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor
www.sindikat-szsss.si
02/ 23 48 307
szsss@sindikat-zsss.si

VIR – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-vir.si
01/ 43 41 261
sindikat-vir@sindikat-zsss.si

 

SINDIKATI STORITVENIH DEJAVNOSTI

GIT – Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Neratova ulica 4, 2000 Maribor
https://www.sindikat-git.si/
02/2348 323
breda.crnec@sindikat-zsss.si

SDPZ – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
www.sindikat-sdpz.si
01/ 43 03 670
sdpz@sindikat-zsss.si, saska.kumer@sindikat-zsss.si

SDTS – Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-sdts.si
01/ 43 41 253
sdts@sindikat-zsss.si

SFOS – Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sfos.si
01/43 41 305
sfos@sindikat-zsss.si

SKVNS – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sindikat-skvns.si
01/ 43 41 233
skvns@sindikat-zsss.si

 

DRUGI SINDIKATI

SSS – Svobodni sindikat Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/43 41 200
svobodni@sindikat-zsss.si

SŠS – Sindikat športnikov Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
www.sportnik.si
01/ 43 41 280
info@sportnik.si

SUS – Sindikat upokojencev Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 238
sus@sindikat-zsss.si

Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01 43 41 267
info@mladiplus.si
mladiplus.si