Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Delavska enotnost

Delavska enotnost je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki od februarja 2018 izhaja dvakrat mesečno (razen v avgustu) v revialni obliki na  štiriindvajsetih straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela ZSSS.

Že več let izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti o različnih in raznolikih sindikalnih, delavskih, družbenih, ekonomskih ipd. temah, povezanih s tem, kar ZSSS počne in predstavlja.

Delavska enotnost popisuje položaj delavstva in različne sindikalne boje ter objavlja pravne in druge strokovne nasvete. Poroča tudi z raznih posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc, sej ekonomsko-socialnega sveta in drugih sindikalnih dogodkov ter na svojih straneh objavlja še marsikaj drugega. Delavsko enotnost berejo članice in člani sindikatov dejavnosti ZSSS, sindikalne zaupnice in zaupniki, pa tudi številni drugi, ki jih tako ali drugače zanima kritičen in poglobljen delavski, sindikalni pogled na stanje stvari. Brez lažne skromnosti: v slovenskem medijskem prostoru je Delavska enotnost unikat. Takega relevantnega in širokega sindikalnega, delavskega branja ni mogoče najti nikjer drugje.

S klikom na spodnji gumb boste preusmerjeni na naročilnico, s katero lahko naročite svoj izvod Delavske enotnosti. Posamezno številko, tako redno kot tematsko, pa je mogoče tudi kupiti, in sicer v trgovini ZSSS

Naroči svoj izvod Delavske enotnosti!