Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Delavska enotnost

Delavska enotnost je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki od februarja 2018 izhaja dvakrat mesečno (razen v avgustu) v revialni obliki na  štiriindvajsetih straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela  ZSSS.

Že več let izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti o različnih in raznolikih sindikalnih, delavskih, družbenih, ekonomskih ipd. temah, povezanih s tem, kar ZSSS počne in predstavlja.

Delavska enotnost spremlja zlasti dogajanja v ZSSS, njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Med stalnice uredniške politike sodijo zlasti pogajanja o kolektivnih pogodbah, vodenje socialnega dialoga, sindikalni boji ipd. V ospredju pisanja so tudi položaj delavcev, spodbujanje solidarnosti in vzajemnosti. Glasilo ZSSS posebej skrbno spremlja vprašanja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Obravnava tudi predloge reform socialnega zavarovanja in pri tem še posebej skrbno ocenjuje posledice za položaj ljudi. Poroča tudi s posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov, ki jih drugi mediji pogosto spregledajo. Le Delavska enotnost poroča prav o vseh sejah ekonomsko-socialnega sveta.

S klikom na spodnji gumb boste preusmerjeni na naročilnico, s katero lahko naročite svoj izvod Delavske enotnosti.

Naroči svoj izvod Delavske enotnosti!