Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Tukaj smo

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije in člane ter članice tako iz zasebnega kot javnega sektorja.

Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov ter tako izboljšujemo položaj delavk in delavcev na vseh ravneh.

Članicam in članom zagotavljamo tudi brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč preko razvejane mreže sindikalnih pisarn po celi Sloveniji.

Karkoli potrebujete, tukaj smo, za vas! Pokličite nas, pišite nam, poiščite našo najbližjo sindikalno pisarno ali svoj sindikat dejavnosti:

info@zsss.si

01 434 1200