Sindikalne pisarne

Sindikalna pisarna Murska Sobota
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
02/ 522 37 40
041 773 551
zdenka.bobovec@sindikat-zsss.si
Pravna pomoč: sreda od 14.00 do 16.00 (predhodna najava na enem od zgornjih kontaktov)

Sindikalna pisarna Lendava
Mlinska ulica 6E, 9220 Lendava
02/575 10 53
041 773 551
zdenka.bobovec@sindikat-zsss.si
Pravna pomoč: Kardoševa 2, Murska Sobota – sreda od 14.00 do 16.00 (predhodna najava na enem od zgornjih kontaktov)

Sindikalna pisarna Maribor
Neratova ulica 4, 2000 Maribor
02/ 234 83 00
podravje@sindikat-zsss.si
alenka.rozman@sindikat-zsss.si
jolanda.lasic@sindikat-zsss.si
https://www.zsss-podravje.si/
Pravna pomoč: ponedeljek od 14.00 do 16.00

Sindikalna pisarna Ptuj
Čučkova ulica 1, 2250 Ptuj
02/ 771 67 11
ptuj@sindikat-zsss.si
Pravna pomoč: petek od 9.00 do 12.00 (predhodna najava na enem od zgornjih kontaktov)

Sindikalna pisarna Slovenj Gradec
Meškova 2, 2380 Slovenj Gradec
031 210 641
jaka.silak@sindikat-zsss.si
Pravna pomoč: sreda od 13.00 do 15.00

Sindikalna pisarna Celje
Gledališka 2, 3000 Celje
03/ 425 57 00
mojca.stropnik@sindikat-zsss.si
Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 8. do 14. ure in v petek od 8. do 11. ure
Pravna pomoč: sreda od 9.00 do 11.00 oz. po dogovoru (predhodna najava v času uradnih ur na zgoraj navedeni telefonski številki)

Sindikalna pisarna Ljubljana
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/3000 100
064 22 44 66
obm.lj@zsss-sindikat.si
Pravna pomoč: ponedeljek od 9.00 do 13.00, četrtek od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 17.00

Sindikalna pisarna Trbovlje
Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
064 250 853
obm.lj@zsss-sindikat.si
Uradne ure za pravno pomoč: vsak prvi in tretji torek v mesecu od 11.00 do 15.00

Sindikalna pisarna Ribnica
Škrabčev trg 13, 1310 Ribnica
064 250 853
obm.lj@zsss-sindikat.si
Uradne ure za pravno pomoč: vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 14.00 do 16.00

Sindikalna pisarna Novo mesto
Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto
07/33-75-810
041 375 768
igor.iljas@sindikat-zsss.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, sreda od 7.00 do 16.00, petek od 7.00 do 14.00
Pravna pomoč: sreda od 13.00 do 15.00

Sindikalna pisarna Črnomelj
Zadružna 33, 8340 Črnomelj
041 375 768
igor.iljas@sindikat-zsss.si
Delovni čas: ponedeljek od 12.00 do 14.30

Sindikalna pisarna Krško
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško
07/33-75-828
031 386 852 (Ivica Sotelšek)
041 717 788 (Marjan Urbanč)
ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si
marjan.urbanc@sindikat-zsss.si
Delovni čas: ponedeljek od 7.00 do 15.00, torek od 7.00 do 11.00, sreda od 7.00 do 16.00, četrtek od 7.00 do 11.00 in petek od 7.00 do 14.00

Sindikalna pisarna Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 Brežice
031/386-852
ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si
Delovni čas: ponedeljek od 11.00 do 15.00 in petek od 11.00 do 14.00

Sindikalna pisarna Kranj
Stritarjeva ulica 5, 4000 Kranj
04/ 201 78 50
mirela.znidarec@sindikat-zsss.si
Pravna pomoč: ponedeljek od 11.00 do 14.00

Sindikalna pisarna Škofja Loka
Kidričeva 1, 4220 Škofja Loka
04/ 201 78 50
Pravna pomoč: ponedeljek od 14.30 do 16.00

Sindikalna pisarna Jesenice
Titova 86, 4270 Jesenice
04/ 201 78 50
Pravna pomoč: ponedeljek od 17.00 do 18.30 (predhodna najava na zgoraj navedeni telefonski številki)

Sindikalna pisarna Koper
Tominčeva ulica 7, 6000 Koper
051 629 545 (Iztok Sabadin)
041 925 354 (Irena Valenti)
iztok.sabadin@sindikat-zsss.si
irena.valenti@sindikat-zsss.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00
Pravna pomoč: torek od 8.00 do 14.00

Sindikalna pisarna Nova Gorica
Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
01 3000 100
064 250 853
041 925 354 (Irena Valenti)
obm.lj@sindikat-zsss.si
irena.valenti@sindikat-zsss.si
Uradne ure za pravno pomoč: ob ponedeljkih in sredah od 10.00 do 14.00

Sindikalna pisarna Sežana
Partizanska 15, 6210 Sežana
01 3000 100
064 250 853
051 629 545 (Iztok Sabadin)
041 925 354 (Irena Valenti)
obm.lj@sindikat-zsss.si
iztok.sabadin@sindikat-zsss.si
irena.valenti@sindikat-zsss.si

Sindikalna pisarna Postojna
Kolodvorska 5b, 6230 Postojna
01 3000 100
064 250 853
obm.lj@sindikat-zsss.si
Uradne ure za pravno pomoč: vsak prvo in tretjo sredo v mesecu od 10.00 do 12.00