Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Vejice, pike … in vse vmes

10,00 

Elektronska verzija tematske številke revije Delavska enotnost, november 2023

Cena za člane ZSSS: 1,9

Še nisi naš član? Včlani se tukaj!
Registriraj se v naš portal za člane!

Opis

Življenja in dela si človek ne more predstavljati brez takega ali drugačnega komuniciranja, torej sporočanja oziroma sporazumevanja z drugimi v najširšem pomenu besede. Gre tudi za ključni element delavskega boja in sindikalnega dela kot takega, saj pri njem nenehno komuniciramo – z našim članstvom, z delodajalsko stranjo, s širšo javnostjo …

V tematski številki smo preverili, kako komuniciramo kot sindikati, delavstvo, pa tudi kot posamezniki in posameznice, in sicer na več ravneh. Od splošnih vpogledov o tem, zakaj je pomembno, kako komuniciramo in pišemo – zakaj sta važni jasnost in razumljivost, kako je s tujkami, slengom ipd. – in kako, kdaj, na kakšen način itn. se nasploh izražamo sindikati, do tega, kako (na)pisati besedila različnih »sindikalnih žanrov«, kot so denimo vabilo na novinarsko konferenco, izjava za javnost, dopis, objava na spletni strani oziroma na družbenih omrežjih, in do hitrega vpogleda v nekaj najpogostejših slovnično-jezikovnih »zagat«, kot je pravilno postavljanje vejic, pravilna uporaba velikih začetnic, pravilna raba glagolov, izogibanje kalkom oziroma besednim zvezam, prevedenim oziroma dobesedno navedenim iz drugih jezikov …

Vabljeni k branju!