Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://app.zsss.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ZSSS in, v kolikor za posamezno vsebino ni določeno drugače, je informativne narave.

ZSSS ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://app.zsss.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin ter za občasno nedelovanje spletnih strani. ZSSS si prizadeva za pravilnost objavljenih informacij. ZSSS lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://app.zsss.si za svojo osebno uporabo pri čemer podatkov in storitev na spletnih straneh ne smejo zlorabiti in pri njihovi uporabi ne smejo biti kršene avtorske pravice. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme ali na drug način ZSSS ugotavlja in sankcionira po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi.

Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice njihove uporabe.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://app.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir naveden naziv ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS se zavezuje, da bo varovala vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki uporabnika aplikacije so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino strani v aplikaciji se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posameznem IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, določene vsebine ne bodo dostopne.

Za dostop do določenih vsebin (spletna trgovina, izkazovanje članstva) je potrebno zbiranje nekaterih vaših osebnih podatkov. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve članstva v sindikatu, veljavnosti nakupa in dostave izdelkov. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Z registracijo v aplikacijo izrecno soglašate, da vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob registraciji (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon) shranimo in jih uporabljamo za potrebe izpolnitve naročila,  potrditev članstva v sindikatu, vaš e-naslov pa lahko uporabljamo obveščanje o aktivnostih ZSSS.

Večino strani na https://www.zsss.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.