Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Vodnik za delavske zaupnike – ISO 45001 – Uporaba novega standarda o varnosti in zdravju na delovnem mestu

10,00 

ZSSS je marca 2019 izdala v spletni obliki publikacijo z naslovom »Vodnik za delavske zaupnike »ISO 45001 – Uporaba novega standarda o varnosti in zdravju na delovnem mestu«, ki bo v pomoč delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, katerih delodajalci pridobivajo slovenski standard SIST ISO 45001:2018, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo. V tej publikaciji je vrsta nasvetov za delavske zaupnike, kako smiselno in učinkovito sodelovati v procesu pridobivanja certifikata po tem standardu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) namreč v 45. členu med drugim določa tudi, da mora delodajalec delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. Mednje sodi prav gotovo tudi vzpostavljanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu z novim standardom ISO 45001:2018.

Še nisi naš član? Včlani se tukaj!
Registriraj se v naš portal za člane!

Kategorija: