Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

E-baza kolektivnih pogodb

E-baza kolektivnih pogodb je sistem, ki na enem mestu omogoča zbir veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti in njihovo medsebojno primerjavo. Uporabnik lahko na enem mestu, ne da bi iskal in »odpiral« vsako kolektivno pogodbo posebej ugotovi npr. kolikšna je višina jubilejne nagrade, koliko dodatnih dni letnega dopusta pripada delavcu, ki dela v težjih pogojih dela, kolikšna je višina regresa za letni dopust, kakšne so najnižje osnovne plače, kako je z razporejanjem delovnega časa ipd. Seveda tako v posamični kolektivni pogodbi kot tudi v več kolektivnih pogodbah hkrati. E-baza vsebuje kolektivne pogodbe zasebnega in javnega sektorja.