Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Plača in prejemki iz delovnega razmerja

Sindikalna akademija ZSSS vabi na novo zanimivo izobraževanje, ki bo tokrat namenjeno plači in prejemkom iz delovnega razmerja. Plačilo za delo je za večino delavk in delavcev glavni oziroma edini vir dohodka in zato pomembno vpliva na življenjski standard in socialno vključenost v družbo. Je nadomestilo za vložen trud in znanje zaposlenih, zato vpliva tudi na stopnjo motivacije in zavzetosti pri delu. Z izobraževanjem bodo udeleženci spoznali, kaj je plačilo za delo oziroma plača v širšem pomenu besede, kaj so njene sestavine, kaj mora vsebovati plačilna lista, kakšna je razlika med bruto in neto plačo, kako so od prihodkov od dela obračunani prispevki in davki ter podobno. Tako bodo tudi lažje preverili, ali dobijo vse, kar jim pripada.

Udeleženke in udeleženci izobraževanje se bodo med drugim ukvarjali z definicijo in sestavinami plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, z drugimi prejemki v zvezi z delom, s plačilnim dnem, krajem in načinom plačila ter obračunom plače, nadomestilom plače, z minimalno plačo in obračunom minimalne plače ter z razliko med bruto in neto plačo.

Izobraževanje bo potekalo 18. aprila 2024 ob 10. uri, in sicer v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani v 6. nadstropju. Prijave zbiramo do ponedeljka, 15. aprila 2024, in sicer na elektronskem naslovu izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Izvajalki izobraževanja bosta sodelavki ZSSS Irena Vidic in Jolanda Lašič.

Izobraževanje bo potekalo v obsegu štirih pedagoških ur. Za članice in člane ZSSS je udeležba brezplačna, za nečlane znaša 90 evrov. Za dotično uspešno opravljeno izobraževanje v sklopu Male sindikalne akademije udeleženci prejmejo 10 kreditnih točk, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Foto Micheile Henderson/Unsplash