Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Treba je obuditi ekonomsko-socialni svet in socialnim partnerjem zagotoviti enako obravnavo – Poziv sindikalnih central predsedniku vlade

Sedem reprezentativnih sindikalnih central, med njimi seveda tudi ZSSS, je pozvalo predsednika vlade Roberta Goloba k obuditvi dialoga v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in k enakopravni obravnavi socialnih partnerjev.

Socialni dialog je na eni najnižjih točk v tridesetletni zgodovini delovanja ESS, izpostavljajo sindikalne centrale, ki so obenem tudi spomnile, da so delodajalske organizacije julija lani izstopile iz ESS, kot posebej zaskrbljujoče pa označile dejstvo, da na vladni strani ni popolnoma nobene (pro)aktivnosti v zvezi z obuditvijo delovanja ekonomsko-socialnega sveta. »Nasprotno: predlogi zakonov in drugih dokumentov se, razen redkih izjem, ne usklajujejo več. Ta redka ‘usklajevanja’, tako kot na primer zadnji primer predloga sprememb zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti, pa kažejo na temeljno nerazumevanje bistva socialnega dialoga. Sestanki, ki z namenom poskusa obuditve delovanja ESS občasno potekajo pri ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so vsebinsko popolnoma prazni, dogovori o nadaljnjem delu pa ostajajo neuresničeni v praksi

Nujna enaka obravnava

Tako je povsem na mestu očitek predsedniku vlade, da se na poziv predsednika ESS za sestanek v zvezi z obuditvijo delovanja ekonomsko-socialnega sveta ne odziva. »Ste pa večkrat našli čas in se sestali z delodajalskimi organizacijami. Še več, z delodajalskimi organizacijami ste se dogovorili za ustanovitev več delovnih skupin, iz katerih smo sindikati povsem izključeni! Takšna neenaka obravnava socialnih partnerjev je za nas popolnoma nesprejemljiva in seveda ne more voditi k uspešni ponovni vzpostavitvi delovanja ESS in učinkovitega tripartitnega socialnega dialoga. Ravno nasprotno: tovrstna ravnanja vlade in posamičnih ministrov kažejo na to, da se v Sloveniji daje prednost lobiranju pred učinkovitim ter enakopravnim tripartitnim socialnim dialogom, ki predstavlja temelj družbenega razvoja in osnovno demokratično vrednoto,« opozarja sindikalna stran. Ta si obenem ne prestavlja uspešnih, sprejemljivih in učinkovitih rešitev pri reformah in dokumentih, ki bodo imeli pomembne posledice za državo in prebivalce na srednji in dolgi rok, če ne bo enakopravnega socialnega dialoga v okviru ESS. »Spoštovani dr. Robert Golob, odgovoren predsednik vlade bi se že zdavnaj, za zaprtimi vrati, sestal z obema socialnima partnerjema na skupnem sestanku. Zagotovil bi jima enak položaj in dosledno spoštovanje tripartitno dogovorjenih pravil o delovanju ESS ter spoštovanje temeljev in namena, s katerim je bil ESS pred tridesetimi leti ustanovljen. Predvsem pa bi jima zagotovil enako obravnavo, preprečil spreminjanje s konsenzom dogovorjenih zakonskih sprememb in storil vse, da se izogne enostranskemu lobiranju kateremu smo priča danes s strani predstavnikov kapitala.«

Sindikalne centrale pozivajo še predsednika vlade, naj zagotovi, da bodo vse spremembe zakonodaje oblikovane in obravnavane znotraj ESS, ob spoštovanju pravil o delovanju ESS in resolucije o normativni dejavnosti. »Ob ohranjanju trenutnega stanja in načina delovanja pa bomo reprezentativne sindikalne centrale primorane pričeti z izpostavljanjem vaše odgovornosti v zvezi s tem ter obveščanjem in aktivacijo delavk in delavcev – v škodo katerih je odsotnost socialnega dialoga.«