Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2020!

Spoštovane članice, spoštovani člani,

v ZSSS vam in vašim najbližjim ob prehodu iz starega v novo leto želimo srečno, zdravo, srčno, borbeno, ustvarjalno, zadovoljno, povezovalno in predvsem solidarno 2020. Ne pozabimo, da smo lahko le združeni, solidarni in organizirani močnejši, ter poskrbimo skupaj, da bo svet v naslednjem letu boljši in pravičnejši. 

Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2020 vam želi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije!

Novoletni nagovor predsednice ZSSS Lidije Jerkič:

Naslednje leto bomo še boljši!

Spoštovane članice, spoštovani člani, spoštovane sindikalistke in sindikalisti, sodelavke in sodelavci,

leto je skorajda minilo. Čeprav se včasih zdi, da se stvari ne premaknejo nikamor, pogled nazaj pokaže, da se. In da skupna prizadevanja na različnih ravneh ne prinašajo le vsakodnevnih napetosti in občutka, da se nikamor ne premakne, temveč resnične uspehe. Vsak od vas bi znal našteti nekaj slabega, zagotovo pa tudi vsaj nekaj dobrega, kar je storil sam. Že to bi pokazalo, kako zelo znamo poprijeti težave za roge tam, kjer živimo in delamo. Vsak posebej, skupaj z drugimi sindikalisti in sindikalistkami, člani in članicami v svojih zavodih, podjetjih, sindikatih dejavnosti in nenazadnje v ZSSS.

Skupaj smo letos dosegli veliko: večinoma so se plače zvišale, regres je bil višji, več je bilo izplačanih božičnic, davki se bodo znižali, odmerni odstotki za pokojnine bodo večji. Ukinjeni so varčevalni ukrepi s področja socialnih transferjev. Celo leto smo branili in ubranili novo minimalno plačo, obranili smo dodatek za delovno aktivnost in zvišali nadomestila za čas brezposelnosti.

Sodelovali smo v vrsti pogajanj za kolektivne pogodbe na različnih ravneh, v skupščinah zavodov, v vrsti različnih institucij, katerih odločitve vplivajo na naše življenje – v ekonomsko-socialnem svetu, v državnem svetu, na podjetniški, lokalni, državni in mednarodni ravni. Med seboj smo si pomagali in si včasih tudi malo nagajali, a resnično smo se iskreno trudili vsi. Pa še izobraževali smo se vmes, ustanavljali svete delavcev, včlanjevali. Ja, leto je po dolgem času minilo v znamenju povečavanja članstva ter ustanavljanja novih sindikatov v zavodih in podjetjih.

Hkrati smo si postavljali lestvico še višje: zdravstvena zakonodaja, dolgotrajna oskrba, delitev dobička, plačni sistem, večje plače za vse, odprava prekarnosti, podnebne spremembe, digitalizacija … težke naloge, a ne nedosegljive. Če se jih lotimo skupaj, bomo uspešni, tako kot smo bili pri marsikateri nalogi letos.

Res je, da nikoli ne bomo in tudi ne smemo biti zadovoljni. A prazniki so vseeno čas, ko si lahko stisnemo roke in rečemo: dobro nam je šlo, naslednje leto bomo še boljši!

Hvala vam spoštovani vsi, brez vašega prispevka bi bila bilanca 2019 veliko skromnejša, življenje delavk in delavcev pa veliko slabše. Hvala vam, da se medsebojno bogatimo z izkušnjami, znanjem in močjo, ki jo lahko dajemo drug drugemu le ljudje.

V svojem imenu in v imenu ZSSS vam želim mirne in zadovoljne praznike ter veliko sreče vam in vašim družinam, vsem skupaj pa obilo modrosti in moči v letu, ki prihaja.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS